سنسورهای لرزه نگار

شرکت RION ژاپن

لرزه نگار LS-10C

•  حساسیت ولتاژ:  (0.3V/(m/s2

•  حداکثر شتاب قابل اندازه‌گیری: 30m/s2

•  وزن: ۲۲۰ گرم

.

.

.

مشاهده…

لرزه نگار LS-40C

LS-40C

•  حساسیت ولتاژ:  (0.5V/(m/s2

•  حداکثر شتاب قابل اندازه‌گیری: 20m/s2

•  وزن: ۲۳۰ گرم

.

.

.

مشاهده…

شرکت Logtech کره جنوبی

لرزه نگار LT-SA-01

sa01

•  اندازه گیری تک محوره

•  حساسیت:  2500mV/g

•  محدوده اندازه‌گیری: (peak) ±1g

•  بازه فرکانسی: ۱تا ۱۰۰ هرتز  (3dB±)

.

.

.

مشاهده…

لرزه نگار LT-SA-03

sa03

•  اندازه گیری سه محوره

•  حساسیت:  2500mV/g

•  محدوده اندازه‌گیری: (peak) ±1g

•  بازه فرکانسی: ۱تا ۱۰۰ هرتز  (3dB±)

.

.

.

مشاهده…