فرم دهنده سیگنال (signal conditioner) - نویز و ارتعاشات دیده‌پرداز

فرم دهنده سیگنال – LT-SPU

اندازه گیری پارامترهای شتاب، سرعت و جابجایی در محدوده وسیع

بازه فرکانسی DC تا 10 کیلوهرتز

امکان استفاده از باتری های قابل شارژ داخلی

فرم دهنده سیگنال - LT-spu

فرم دهنده سیگنال – LT-spu

اطلاعات تماس:
/fa/contact-us/