دستگاه آموزش ارتعاشات

بهترین راه دستیابی به تجربه عملی در دروس ارتعاشات، استفاده از دستگاه کمک آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی است. این دستگاه برای آموزش عملی ارتعاشات در دانشگاه ها طراحی شده و بهترین تجربه را برای درک مفاهیمی مانند ارتعاشات اجباری، فرکانس طبیعی، شکل مود های ارتعاشی، دمپینگ پدیده ضربان فراهم می آورد. این دستگاه قابلیت انجام 11 آزمایش ارتعاشی برای دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را دارد.

دستگاه آموزش ارتعاشات در نمایشگاه ساخت ایران ارائه و شامل تخفیف نمایشگاه می گردد

دستگاه آموزش ارتعاشات

– نمایش شکل مود اول ، دوم و سوم تیر و تعیین محل گره و شکم – تعیین فرکانس های طبیعی با روش تجربی و مقایسه با روش تحلیلی
– بدست آوردن پاسخ فرکانسی تیر – محاسبه میرایی تیر به روش تجربی
– بررسی اثر لایه های جاذب ارتعاشات – بررسی اثر جرم و سختی بر روی فرکانس های طبیعی سیستم
– نمایش پدیده ضربان – اندازه گیری ارتعاشات توسط سنسور شتاب سنج
– تنظیم فرکانس تحریک توسط عملگر پیزو الکتریک – نمایش سیگنال ارتعاش و FFT در نرم‌افزار کامپیوتر

دستورکار آزمایش های دستگاه آموزش ارتعاشات، شامل آزمایشات زیر است:

– آزمایش 1: به دست آوردن فرکانس و شکل مود اول تیر – آزمایش 7: به دست آوردن میرایی تیر در حوزه فرکانس
– آزمایش 2: به دست آوردن فرکانس و شکل مود دوم تیر – آزمایش 8: بررسی پدیده ضربان
– آزمایش 3: به دست آوردن فرکانس طبیعی تیر از روش جابجایی استاتیکی – آزمایش 9: بررسی اثر جرم بر روی فرکانس طبیعی تیر
– آزمایش 4: به دست آوردن دامنه جابجایی تیر از سیگنال شتاب – آزمایش 10: بررسی اثر سختی بر روی فرکانس طبیعی تیر
– آزمایش 5: به دست آوردن پاسخ فرکانسی تیر – آزمایش 11: به دست آوردن فرکانس و شکل مود سوم تیر
– آزمایش 6: به دست آوردن میرایی تیر در حوزه زمان

دانلود: دستگاه آموزشی ارتعاشات
دفعات دانلود: 41 , حجم فایل: 1.6 MB , تاریخ آخرین تغییرات: 15.ژانویه.2019

دانلود: فیلم معرفی دستگاه با کیفیت 1080p
دفعات دانلود: 129 , حجم فایل: 73mb , تاریخ آخرین تغییرات: 05.سپتامبر.2018

دانلود: فیلم معرفی دستگاه با کیفیت 480p
دفعات دانلود: 109 , حجم فایل: 14mb , تاریخ آخرین تغییرات: 05.سپتامبر.2018