شرکت Cedrat Technologies

سدرات تکنولوژی یک شرکت با تکنولوژی بالا است که دارای 40 نفر پرسنل  و مستقر در دره خلاقیت فرانسه می باشد. این شرکت در زمینه های زیر فعالیت دارد:

  1. عملگرهای هوشمند
  2. سنسورهای هوشمند
  3. سیستم های مکاترونیکی
  4. سیستم های تشخیص

مهمترین محصولات این شرکت عبارت است از:

  • عملگرهای پیزوالکتریک
  • عملگرهای الکترومغناطیسی
  • stage های یک، دو و سه درجه آزادی برای کارهای میکرو و نانو پوزیشنینگ

cedrat_about