هم راستاسازی (Alignment)

یکی از شایع ترین علل ارتعاشات شدید ماشین آلات دوار ناهم محوری (misalignment) محور محرک و دیگر اجزاء است. این دوره به شما یک منبع عملی برای هم راستاسازی محورها، بلبرینگ ها، چرخ دنده ها، قرقره ها و محدوده گسترده ای از قطعات انتقال قدرت در ماشین آلات را می دهد. نا هم محوری یک عیب است که در آن خطوط مرکزی محورها موازی و منطبق نیستد. نا هم محوری به دلیل تراز نامناسب، تغییر شکل به دلیل حرارت، جابجایی پایه یا فونداسیون و غیره به وجود می آید.

دپارتمان نویز و ارتعاشات شرکت دیده پرداز صبا دوره هم راستاسازی را برای علاقه مندان ارائه می دهد. محتویات این دوره عبارتند از:Misalignment

۱- مبانی ارتعاشات

۲- نا هم راستایی موازی

۳- نا هم راستایی زاویه ای

۴- هم راستایی محور

۵- هم راستایی تسمه و پولی

۶- ابزار دقیق

۷- مسائل کاربردی