آنالیز ارتعاشات

dynamic-unbalance-300x238

integrated-monitoring-300x228

shaft-alignment-training

تجزیه و تحلیل ارتعاشات به عنوان یک فن آوری اثبات شده روشی جامع برای شناسایی انواع عیوب ماشین آلات دوار ارائه می دهد. به همین دلیل برای پایش وضعیت در سطوح مختلف استفاده می شود و می توان از آن به عنوان یک سنجش ساده برای تشخیص اینکه دستگاه ها در محدوده قابل قبول ارتعاشات در حال اجرا هستند استفاده کرد. همچنین می توان علت افزایش نویز و ارتعاشات تجهیز را با تحلیل سیگنال در حوزه زمان و فرکانس پیدا کرد.

برخی از عیوب رایج که با آنالیز ارتعاشات شناسایی می شوند عبارتند از: نامیزانی، ناهم محوری، لقی، عیوب بلبرینگ و جعبه دنده و کاویتاسیون

دپارتمان نویز و ارتعاشات شرکت دیده پرداز صبا یک دوره کامل آنالیز ارتعاشات را برای علاقه مندان ارائه می دهد. مطالب این دوره عبارتند از:

            ۱- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پایش وضعیت

            ۲- روش های پایش وضعیت

            ۳- مفاهیم ارتعاشات

            ۴- ابزاردقیق

            ۵- استانداردها

            ۶- مفاهیم داده برداری

            ۷- پردازش سیگنال

            ۸- مدولاسیون دامنه و فرکانس

            ۹- نامیزانی

           ۱۰- عدم هم راستایی

           ۱۱- محور خمیده

           ۱۲- لقی

           ۱۳- عیوب چرخ دنده

           ۱۴- عیوب بلبرینگ