شتاب سنج های سه محوره

شتاب سنج های سه محوره DJBINSTRUMENTS

سه محوره Charge Output

.

.

.

•  حساسیت: 0.4to 25 pC/g

•  محدوده فرکانسی: 1Hz ~ 10kHz

•  وزن:  0.9to 38 mg

.

.

مشاهده…

سه محوره IEPE

.

.

.

•  حساسیت ولتاژ: 1to 500 mV/g

•  محدوده فرکانسی:  0.7Hz ~ 12kHz

•  وزن: 1.2to 41gr

.

.

مشاهده…

شرکت دیده پرداز

شتاب سنج USB

.

•   محدوده شتاب:  2/4/8/16/70/200g ±

•   فرکانس نمونه‌برداری: 3200Hz

•   ابعاد: 10×15×15 میلی متر

•   خروجی USB

.

.

مشاهده…

شرکت RION ژاپن

شتاب سنج PV-97I

PV-97I

.

•  حساسیت ولتاژ: 1.1mv/m/s2

•  محدوده فرکانسی: ۱ تا ۷۰۰۰ هرتز (درجهت z) و ۱ تا ۵۰۰۰ هرتز (در جهت‌های x وy)

•  وزن: ۸ گرم

.

.

مشاهده…

شرکت Logtech کره جنوبی

شتاب سنج LT-MA3

ma3

.

•  حساسیت:  200mV/g ±5%

•  محدوده اندازه‌گیری:  10g± (peak)

•  بازه فرکانسی: ۱تا ۲۵۰۰ هرتز  (3dB±)

•  وزن: حدود ۳۰ گرم

.

.

.

 

مشاهده…