محصولات: سایر محصولات

فرم دهنده سیگنال ارتعاشات

spu4

•  اندازه گیری پارامترهای شتاب، سرعت و جابجایی

•  بازه فرکانسی DC تا ۱۰ کیلوهرتز

• امکان استفاده از باتری های قابل شارژ داخلی

مشاهده…

سنسور مجاورتی غیر تماسی

•  پاسخ فرکانسی: ۱۰۰۰۰ هرتز (3dB±)

•  محدوده خطی: 2.0mm

•  حساسیت افزایشی:  7.87mV/?m (200mV/mil) ±6.5%

مشاهده…

نمایشگر و مبدل ارتعاش

•  حداکثر محدوده اندیکاتوری: ۱۹۹۹- تا ۹۹۹۹

• رله خروجی: 250Vac  3A , 30 Vac  3A

• وزن: حدود ۲۵۰ گرم

مشاهده…