مشاوره

شما می توانید بدون نیاز به استخدام یک متخصص و یا آموزش دادن کارکنان خود از خدمات مشاوره و مهندسی ما برای مطالعات کوتاه مدت یا میان مدت و کسب نتایج دقیق و قابل اعتماد استفاده کنید. مهندسان مکانیک و الکترونیک مجرب ما، دانشگاه ها و صنایع مختلف را با خدمات زیر پشتیبانی می کنند:

 

•  تجزیه و تحلیل داده ها برای تشخیص عیوب ماشین آلات

•  کاهش سطح نویز و ارتعاشات محصولات

•  کنترل فعال نویز و ارتعاشات

•  راه اندازی آزمایشگاه های نویز و ارتعاشات

•  انتخاب مهندسی تجهیزات مورد نیاز