سنسور impedance head

سنسور impedance head دارای یک شتاب‌سنج است که بر روی یک سنسور نیرو نصب شده است و امکان اندازه‌گیری هم‌زمان نیرو و شتاب را در یک نقطه از سازه می‌دهد. از این نوع سنسور برای اندازه‌گیری موبیلیتی مکانیکی (mechanical mobility) و امپدانس مکانیکی استفاده می‌شود.

در بسیاری از کاربردها و سازه‌ها مانند پره روتور، پلیمرها، لاستیک‌ها، اتصال جوش، صفحات فلزی، بدن انسان، میوه و چوب قابل استفاده است. سنسورهای impedance head شرکت djbinstruments در دو مدل AF/50/5 و AF/100/10 موجود می‌باشد که از نظر محدوده‌ی اندازه‌گیری با یکدیگر متفاوتند.