شتاب‌سنج‌های حساسیت بالا

در شتاب‌سنج A/121، با استفاده از طراحی Konic Shear تا حساسیت‌ 3V/g قابل دست‌یابی است که برای کاربردهایی که سطح ارتعاشات بسیار پایین است مانند ارتعاشات ساختمان به کار می‌رود. دو نوع شتاب‌سنج A/1600 و A/1800 از تکنولوژی صفحات برشی چندگانه استفاده می‌کنند و از این‌رو از فرکانس 0.5 هرتز و تا حساسیت‌ 10V/g برای این شتاب‌سنج‌ها قابل دست‌یابی است.

از این نوع حسگر برای ثبت شتاب‌های زلزله که فرکانس‌ها و مقادیر کمی دارند استفاده می‌شود.