شتاب‌سنج‌های شوک بالا

این نوع شتاب‌سنج‌ها برای اندازه‌گیری شوک در کاربردهایی که انرژی زیادی در لحظه کوتاهی به سازه وارد می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال برای تست تصادف، تست ضربه، مانیتورینگ دستگاه پرس و تیرکوب، و مانیتورینگ انفجار، از این شتاب‌سنج‌ها استفاده می‌شود.

باند وسیع فرکانسی تا 15 کیلوهرتز و محدوده اندازه‌گیری تا 50000g  از جمله ویژگی‌های این شتاب‌سنج‌ها است.