شتاب‌سنج دما بالا

برای اندازه‌گیری شتاب در سطوحی که دمای بالایی تا 900 دارند مانند اگزوز یا توربوشارژر، از شتاب‌سنج‌های دما بالا استفاده می‌شود.

شتاب‌سنج سه محوره A/133/V دارای یک مسیر آب خنک می‌باشد که می‌توان با دبی 0.50lit/min شتاب‌سنج را خنک کرد.