آدرس:

آدرس شرکت: اصفهان، خیابان جی، خیابان پروین، نبش کوچه شماره ۷، مجتمع تجاری آرامش، واحد ۵۱

اطلاعات تماس:

آدرس ایمیل: vibration@didepardaz.ir
شماره تماس: 32306294-031
تلفکس: 32306485-031