آنالیز مودال بادگیرهای سنتی شهر یزد با روش تحریک محیطی انجام شد

آنالیز مودال بادگیرهای سنتی شهر یزد با روش تحریک محیطی انجام شد

یکی از ویژگیهای شاخص و هویت بخش معماری شهر یزد، وجود بادگیرهای متعددی است که در بسیاری از خانه‌های تاریخی بافت سنتی شهر  مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بادگیرها که به منظور بهبود شرایط زیست در اقلیم گرم و خشک ساخته شده‌اند، وظیفه خنک‌سازی ساختمان‌ها را بدون مصرف آب و انرژی و از طریق گردش طبیعی هوا بر عهده داشته‌اند. ظرافت‌های هنری و مهندسی فراوانی در این سازه‌های تاریخی به میراث رسیده که علاوه بر لزوم حفظ و مرمت آن‌ها، الگوبرداری از آن برای شهرهای امروزی می‌تواند مفید واقع شود.

تحلیل مودال تجربی بادگیرها به منظور صحت سنجی مدل عددی سازه و تطبیق رفتار دینامیکی آن با سازه‌ی واقعی انجام می‌شود. از افتخارات شرکت دیده پرداز صبا همکاری با مرکز تحقیقات بین‌المللی بادگیر در دانشگاه یزد، برای آنالیز مودال سازه‌ی بادگیر تحت شرایط طبیعی وزش باد می‌باشد. در این روش که به نام Output Only شناخته می‌شود، تحریک سازه صرفا از طریق وزش باد طبیعی انجام شده و لرزش آن در نقاط مختلفی بوسیله چندین سنسور شتاب‌سنج به صورت همزمان اندازه‌گیری می‌شود. به دلیل استفاده نکردن از تحریک مصنوعی، ارتعاش سازه خیلی ضعیف بوده و لذا بکارگیری سنسورهای حساس برای این منظور الزامی است.

سیستم مورد استفاده در این پروژه به طور کامل محصول شرکت دیده پرداز صبا بوده و شامل سنسورهای سه جهته‌ی VibNet 354 و دستگاه آنالیز مودال DPS-DAQ-24 می‌باشد. در این پروژه دو شکل مود انتقالی و یک شکل مود پیچشی همراه با فرکانس طبیعی متناظر آن استخراج گردید.

 آنالیز مودال بادگیرهای سنتی شهر یزد با روش تحریک محیطی انجام شدآنالیز مودال بادگیرهای سنتی شهر یزد با روش تحریک محیطی انجام شدآنالیز مودال بادگیرهای سنتی شهر یزد با روش تحریک محیطی انجام شد آنالیز مودال بادگیرهای سنتی شهر یزد با روش تحریک محیطی انجام شد  آنالیز مودال بادگیرهای سنتی شهر یزد با روش تحریک محیطی انجام شد

لازم به ذکر است حق استفاده از نتایج این پروژه صرفا در اختیار مرکز تحقیقات بین‌المللی بادگیر می‌باشد و انتشار این خبر با هماهنگی آن مرکز انجام شده است.

آنالیز مودال بادگیرهای سنتی شهر یزد با روش تحریک محیطی انجام شد صفحه اینستاگرام شرکت دیده پرداز صبا را دنبال کنید.