DJB Introdiction

شتاب‌سنج‌های پیزوالکتریک

شرکت DJB INSTRUMENT یکی از برندهای مطرح در زمینه تولید شتاب‌سنج‌های پیزوالکتریک است. طراحی Konic Shear در شتاب‌سنج‌های این شرکت، اثر کرنش در سطحی که حسگر بر روی آن نصب می‌شود را از المان اندازه‌گیری مجزا می‌کند لذا خطای ناشی از عواملی غیر از شتاب را به حداقل می‌رساند. همچنین به علت تقارن شعاعی، حساسیت متعامد پایینی داشته و خطای ناشی از محورهای متعامد در این حسگر کمینه است. محصولات این شرکت پوشش دهنده‌ی محدوده وسیعی از باند فرکانسی، بازه‌ی شتاب، وزن و ابعاد، حساسیت و دمای کاری می‌باشد.

برای مقایسه بین شتاب‌سنج‌های MEMS و شتاب‌سنج‌های پیزوالکتریک، اینجا را ببینید.

محصولات شرکت DJB

محصولی متناسب با انتخاب شما یافت نشد