شتاب‌سنج‌های MEMS

شتاب‌سنج‌های MEMS نسبت به شتاب‌سنج‌های پیزوالکتریک ارزان‌تر و دارای تنوع بیشتری در نوع خروجی می‌باشند و مزیت بسیار مهم این شتاب‌سنج‌ها (به دلیل خروجی دیجیتال) عدم نیاز به آنالایزر سیگنال برای دریافت سیگنال در کامپیوتر یا PLC است که هزینه تجهیزات اندازه‌گیری را بسیار کاهش خواهد داد.

برای مقایسه بین شتاب‌سنج‌های MEMS و شتاب‌سنج‌های پیزوالکتریک، اینجا را ببینید.