کاهش نویز و ارتعاشات

12

16picture

13picture

تجهیزات مکانیکی، مانند برج های خنک کننده، پمپ ها، چیلرها، لوله ها، موتورهای الکتریکی، لوازم خانگی، و غیره، تولیدکننده سر و صدا و لرزش در حین کارکرد خود هستند. یکی از جنبه های مهم در طراحی  این تجهیزات کنترل نویز و ارتعاشات نامطلوب است. این دوره مناسب برای مهندسان و محققان برای کاهش لرزش و نویز وسایل نقلیه (خودرو، قطار و هواپیما)، لوازم خانگی، و سایر محصولات می باشد. این دوره راه کارهای لازم برای طراحی، حل مشکل و توسعه محصول، ارائه می دهد.

در پایان این دوره، شرکت کنندگان:

•  یک درک بهتر از توزیع صدا و ارتعاش پیدا می کنند.

•  با روش های مختلف برای کنترل نویز و ارتعاشات آشنا می شوند.

این دوره توسط دپارتمان نویز و ارتعاشات شرکت دیده پرداز صبا برای علاقه مندان ارائه می شود و دارای سرفصل مطالب زیر می باشد:

۱- پاسخ انسان به نویز و ارتعاشات

۲- مبانی ارتعاشات

۳- مبانی آکوستیک

۴- منابع نویز و ارتعاشات

۵- جداسازی ارتعاشات

۶-مواد صوتی جاذب

۷- محفظه ها و موانع صوتی

۸- ساکت کننده و صدا خفه کن

۹- کنترل فعال نویز و ارتعاشات

۱۰- ابزار دقیق لازم برای اندازه گیری و کنترل نویز و ارتعاشات