بالانس کارگاهی

شرکت دیده پرداز صبا تجربه طراحی و ساخت انواع دستگاه‌های بالانس افقی و عمودی با بیرینگ نرم یا سخت را برای کاربردهای مختلف دارا می‌باشد.

دستگاه‌های Soft-Bearing با استفاده از سنسورهای شتاب‌سنج پیزوالکتریک یا MEMS و دستگاه‌های Hard-Bearing با استفاده از سنسورهای نیروسنج پیزوالکتریک طراحی و ساخته می‌شوند. همچنین کلیه تجهیزات اندازه‌گیری و نرم‌افزار دستگاه بالانس در این شرکت بومی‌سازی شده است. از جمله موارد انجام شده می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره نمود:

  • طراحی و ساخت دستگاه بالانس افقی و دو صفحه‌ای با بیرینگ نرم برای تایر اسکوتر برقی
  • طراحی و ساخت دستگاه بالانس عمودی و دو صفحه‌ای با بیرینگ هوایی و ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم
  • طراحی دستگاه بالانس افقی با بیرینگ سخت و ظرفیت ۴۵ تن (در دست ساخت)
  • طراحی و ساخت دستگاه چک بالانس پروانه