سنسور نیرو

برای اندازه‌گیری نیروی دینامیکی اعمالی از طرف لرزاننده (شیکر) الکترومغناطیسی، نیاز به یک سنسور نیرو است که در نزدیک‌ترین فاصله نسبت به سازه قرار گرفته باشد. این سنسور باید قابلیت اندازه‌گیری نیرو در کشش و فشار را داشته باشد.

سنسور نیروی شرکت SINOCERA با مدل CL-YD-2312 برای این کاربرد مناسب است. خروجی این سنسور شارژ الکتریکی است که باید توسط یک آمپلی‌فایر شارژ به ولتاژ تبدیل شود. شارژ آمپلی‌فایر مدل YE5852 برای این منظور مناسب است.